شبیه ساز پرواز

پرواز با شبیه ساز را امروز تجربه کنید
DJI FLIGHT SIMULATOR
همین حالادانلود کنید
مشاهده ویدئو

پرواز در یک محیط واقعی

سقوط شبیه سازی شده

بازخورد از محیط اطراف را تجربه کنید درست همانطور که شما یک هواپیمای بدون سرنشین واقعی را هدایت می کنید.

C3

اثرات زمین

بازخورد از محیط اطراف را تجربه کنید درست همانطور که شما یک هواپیمای بدون سرنشین واقعی را هدایت می کنید.

C2

اثرات باد

همانطور که شما یک هواپیمای بدون سرنشین واقعی را هدایت می کنید، بازخورد محیط اطراف را تجربه کنید.

C1

سه حالت پرواز

POV های متعدد

موتور جامع فیزیکی

s3-1-1ffa99362a2e36f26a36fdb58cf19059

افزایش مهارت ها

مهارت های پیچیده بالانسی خود را با تمرین ها کامل کنید:

آموزش پرواز پایه، آموزش پرواز های پیچیده، آزمون های تمرینی

 

s3-2-3dce40bb3a142a56318dc3c695a88780

پرواز رایگان

برای افزایش مهارت، پرواز را در محیط های مختلف تجربه کنید.

s3-3-f8058c0648a9e8e7a55c9edab98b2b86

آموزش برنامه

آماده شدن برای عملیات:  با این آموزش ها خود را برای جریان های کاری خاص مانند بازرسی های خطوط برق یا مأموریت های جستجو و نجات آماده کنید.

اتصال راحت و آسان رادیو کنترل به رایانه

s4-bg-596b25a22b00408584a197ec79ff52f2

هواپیماهای بدون سرنشین پشتیبانی شده

پشتیبانی از Mavic، Phantom Series، Inspire Series و Matrice 200 Series

s5-bg-d291613c87c554604fa178b2dcc83eb8

دانلود

logo-samandehi
error: Content is protected !!