برگشت قبل

عکاسی علاقه من است. از طریق لنز دنیا متفاوت به نظر می رسد و من می خواهم این تفاوت را به شما نشان دهم. شما می توانید آن را در آلبوم های من که در اینجا ارائه شده است مشاهده کنید.

Aerial imaging, Aerial Photos, Shiraz Syria Exhibation
Abave Fars, Aerial imaging Above Fars
Aerial imaging, Garden, Shiraz Shiraz gardens movie
Aerial Photos, Nature Alluvium
Documentary Documentary Movie
Landscape Landscape
Aerial Photos Aerial Imaging
Architecture Architecture
Food and fruit Food and fruit
Historical Historical
Historical, Perspolis Perspolis
Flowers, Nature Flowers

از دیدارتان خوشنود شدم دوست من! اسم من اندرو شید است. من یک عکاس حرفه ای از دنور ، کلرادو هستم. اگر شما هر گونه سوال، پیشنهاد و یا شما فقط می خواهید به کتاب یک جلسه عکس رایگان برای استفاده از فرم تماس زیر کلیک کنید. بیایید با هم چیز عالی بسازیم!

تماس و شبکه های اجتماعی چگونه مرا پیدا کنید

    Close Zoom
    Context Menu is disabled by theme settings.