۰۳
آذر

دستورالعمل عملياتي وسايل پرنده بدون سرنشين كنترل از راه‌دور ابلاغ شد

دستورالعمل عملياتي وسايل پرنده بدون سرنشين كنترل از راه دور کشوری ابلاغ شد

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با توجه به گسترش کاربری پهپادها و چالش های ناشی از خلأ غیرنظامی، کارگروه پهپاد غیرنظامی دستورالعملی تهیه کرده و به تصویب سازمان هواپیمایی کشوری رسانده است. هدف از تدوين اين سند، ايجاد يكپارچگي برای پذيرش پهپاد و عمليات پرواز ايمن اين نوع از وسايل پرنده و توسعه زيرساخت ها برای طراحي و ساخت اين نوع وسايل پرنده در كشور است.

اين شيوه نامه با هدف تحقق اهدافی چون «نظارت بر فعاليت پروازي پهپادها با كاربرد غيرنظامي»، «توسعه زيرساخت هاي مناسب برای استفاده از مزاياي بكارگيري پهپادهاي غيرنظامي»، «ارتقاء ايمني كليه پروازها در فضاي كشور»، ساماندهي عمليات پرواز پهپادهاي غيرنظامي به منظور پيشگيري از بروز سوانح احتمالي و ايجاد مخاطرات امنيتي» و «ايجاد بانك اطلاعاتي پهپادهاي غيرنظامي در كشور» اجرایی می شود.

دامنه كاربرد اين شيوه نامه در خصوص فعاليت پهپادها برای پهپادهای عمومي، آموزشي، تفريحي و سرگرمي و خدماتي اجرایی می شود.

این پهپادها در حوزه های مختلفی چون «پايش عبور و مرور زميني و دريايي»، «مقابله با آتش سوزي»، «تجسس، نجات و امدادرساني»، «پايش شرايط جوي و آب و هوا»، «پايش اقدامات مرتبط با بلاياي طبيعي  زلزله، سيل، آتش سوزي، طوفان و غیره»، «حفاظت از محيط زيست»، «خدمات كشاورزي»، «زمين شناسي و اكتشاف معدن»، « فيلمبرداري، عكسبرداري و نقشه برداري»، «پايش خطوط آب و برق و گاز»، فعالیت های علمي و تحقيقاتي»، « حمل بار و پست» و « ديگر خدمات تفريحي،گردشگري، ورزشي مورد تاييد سازمان تحقيقاتي» کاربرد دارد. مسئوليت اجراي اين دستورالعمل بر عهده دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي است.