۲۸
دی

کارگاه تصویربرداری هوایی با پهپاد در انجمن سینمای جوانان استان بوشهر برگزار شد.

کارگاه تصویربرداری هوایی با پهپاد در انجمن سینمای جوانان استان بوشهر برگزار شد. انجمن سینمای جوانان استان بوشهر با همکاری موسسه نگین جاودانه شهر هنر، شرکت مهارت گستر لیان و مساعدت مهندس شهرام محمدی نماینده مرکز ساماندهی پهپادهای غیرنظامی کشور در استان بوشهر، کارگاه آموزش تصویربرداری با پهپاد را برگزار کرد. در این کارگاه دو روزه که با حضور امین ملک زاده از تصویربرداران و مدرسین این رشته برگزار شد، در روز اول در خصوص مباحث تئوری تصویر، آشنایی با انواع پرنده ها و قسمت های فنی و مکانیکی، همچنین چگونگی تنظیمات حرفه ای پهپاد ها و تنظیمات پیش فرض رایج برای سهولت بیشتر در پرواز آموزش داده شد . در روز دوم نیز علاقمندان به شکل عملی و در محیط باز با شیوه های مختلف پرواز امن و حرکات متنوع از سوژه های در حال حرکت و روش های عملی با منو های پیش فرض پهپادها آشنا شدند.